Politika privatnosti

Industrija piva i sokova „Trebjesa“ d.o.o. Nikšić

 

Politika zaštite podataka o ličnosti

Posljednji put ažurirana i stupila na snagu: 22.05.2018.

Uvod

Industrija piva i sokova „Trebjesa“ d. o. o. Nikšić . (dalje: TREBJESA) vrednuje i cijeni privatnost svakog pojedinca. Mi želimo da vi budete obavješteni o načinu na koji prikupljamo, koristimo i čuvamo vaše podatke.

U ovoj Politici privatnosti se opisuju naši postupci u vezi sa Podacima (definisani u odjeljku 3) koji se prikupljaju na našim veb stranicama, stranicama na društvenim mrežama i promotivnim sajtovima koje kontrolišemo, vidžetima, mobilnim lokacijama i aplikacijama, našim nagradnim programima, blogovima, interaktivnim aplikacijama, putem elektronske pošte ili tekstualnih poruka (SMS i MMS) koje vam šaljemo i drugih interaktivnih funkcija (svaki pojedinačno „Lokacija“ ili zajedno „Lokacije“), putem naših reklama na internetu na veb stranicama trećih strana ili posredstvom dobavljača/izvora od kojih dobijamo podatke.

U kontekstu važećeg zakona o zaštiti podataka i privatnosti, pravno lice TREBJESA kom dostavljate svoje Podatke i/ili koje upravlja Lokacijom putem koje komunicirate sa nama će biti rukovalac Podataka o ličnosti (definisano u nastavku) koji su prikupljeni od vas na Lokaciji.

Preporučujemo vam da pročitate cijelu Politiku privatnosti kako biste se upoznali sa našim procedurama.

Politika

 

 • Ova Politika privatnosti se primjenjuje na podatke koje dobijemo od pojedinca u komunikaciji sa nama ili našim Lokacijama, proizvodima ili uslugama. Ne odnosi se na podatke koje dobijamo u svojstvu poslodavca. Prilikom interakcije sa našim Lokacijama niste u obavezi da dostavite bilo koje Podatke, međutim, ako odaberete da to ne uradite, možda nećete imati pristup određenim funkcijama Lokacija i drugim uslugama.

 

 • PRISTUP OGRANIČEN SAMO na OSOBE KOJE SU STARIJE OD ZAKONSKOG MINIMUMA KADA JE DOZVOLJENO KONZUMIRANJE ALKOHOLA

Lokacije TREBJESA i pristup svim reklamnim ili marketinškim podacima SU namIJenjenI isključivo osobama koje su starije od zakonskog minimuma kada je dozvoljeno konzumiranje alkohola u skladu sa pravnim sistemom gdJe se tom sadržaju pristupa ili se gleda. Bićete u obavezi da potvrdite svoj datum rođenja prIJe pristupa ili interakcije sa lokacijom. Prozori za potvrdu godina se mogu takođe nalaziti i unutar lokacija.

Mi ne prikupljamo svJesno podatke od osoba koje su mlađe od zakonskog minimuma kada je dozvoljeno konzumiranje alkohola i tražimo od tih osoba da nam ne dostavljaju bio kakve podatke (definisano u nastavku) i da ne pristupaju našim lokacijama. Ako ste mlađi od zakonskog minimuma kada je dozvoljeno konzumiranje alkohola i pristupili ste našoj lokaciji dajući netačan datum rođenja, morate smJesta da napustite lokaciju. Ako vJerujete da nam je neko mlađi od zakonskog minimuma kada je dozvoljeno konzumiranje alkohola dostavio podatke tako što je pristupio kršeći važeća ograničenja za pristup lokaciji, molimo vas da nas odmah kontaktirate i ti podaci će biti odmah uklonjeni.

 • PRIKUPLJANJE, KORIŠĆENJE I OTKRIVANJE PODATAKA
 1. Vrste podataka: TREBJESA prikuplja dvije vrste podataka (zajedno „Podaci“):
 2. „Podaci o ličnosti” su podaci o osobi čiji se identitet može utvrditi u skladu sa važećim zakonom. Ovi podaci se obično prikupljaju kada otvorite nalog, naručite robu, pristupite promociji, imate interakciju putem društvenih mreža, obratite se korisničkoj službi ili dostavite upit na Lokaciji. Primjeri Podataka o ličnosti uključuju:
  • Kontakt podatke (npr. ime i prezime, kućna ili fizička adresa, adresa e-pošte, broj telefona i broj mobilnog telefona);
  • Podatke koji se tiču slanja računa i pošiljki (npr. broj kreditne/debitne kartice, datum isteka, CCV kod, adrese za slanje računa i pošiljki i kontakt podaci);
  • Korisničko ime i lozinka koji se koriste za pristup Lokacijama, uključujuću verifikaciju putem platformi društvenih mreža;
  • Podatke u vezi sa nalozima na društvenim mrežama (npr. korisničko ime i lozinke, profilne slike i druge slike koje su na raspolaganju kao sadržaj koji je postavio korisnik) i
  • Druge Podatke o ličnosti koji se smatraju neophodnim ili se dostavljaju dobrovoljno.
 3. „Ostali podaci” su podaci koji se prikupljaju na Lokacijama, internetu i iz izvora trećih strana u kojima se pojedinac ne identifikuje konkretno. Primjeri Ostalih podataka obično uključuju:
  • Podatke o korišćenju web aplikacija;
  • Podatke koji se prikupljaju putem kolačića, oznaka, piksela, providnih piksela, veb svjetionika i drugih sličnih tehnologija;
  • Podatke o geografskoj lokaciji kao što je vaša precizna ili približna lokacija;
  • Veb stranice na koje se upućuje ili postojeće veb stranice/URL-ove (uključujući i URL-ove koji klikom vode dalje ili piksel-pločice);
  • Podatke o pretraživaču i uređaju (uključujući platformu i verziju);
  • Ostale grupne ili anonimne podatke.
 4. Na koje načine možemo prikupljati podatke: TREBJESA može prikupljati podatke na sljedeće načine:
 • Oflajn (npr. upiti korisničkom servisu, nagradne igre);
 • Onlajn tehnologije za praćenje, uključujući unakrsno praćenje uređaja (npr. servisni log fajlovi, IP adresa, oznake, pikseli, providni pikseli, gifovi, bagovi, veb svjetionici i druge slične tehnologije, od kojih neke omogućavaju kompaniji TREBJESA ili našim pružaocima usluga da vas identifikuju i prikupe podatke o vama putem uređaja i Lokacija);
 • Korišćenjem mobilnih uređaja (tj. Podaci dobijeni sa vaših mobilnih aplikacija, kao što je nadmorska visina i širina na kojoj se nalazi vaš uređaj (npr. GPS, Wi-Fi, Bluetooth signal, veb svjetionici, čipovi za LED svijetlo ili druge slične tehnologije) ili aplikacija ili servisa za plaćanje trećih strana.
 • Putem pretraživača ili uređaja (npr. određeni podaci, uključujući vrstu računara, naziv operativnog sistema, IP adresu, adresu za kontrolu pristupa medijima (MAC), jezik, vrstu i verziju internet pretraživača i pružaoca usluge koji se često automatski prikupljaju na većini pretraživača);
 • Putem analitike veb stranice i reklamnih funkcija (npr. Google Analytics, Google Analytics Demographics, Interest Reporting, Adobe Flash tehnologije, uključujući ali sne ograničavajući se i na lokalno sačuvane objekte Adobe Flash, Quantcast)
 • Drugi izvori (npr. javne baze podataka; zajednički marketinški partneri, platforme društvenih medija, od ljudi sa kojima ste povezani na društvenim mrežama, javnih foruma i od ostalih trećih strana).

 

 1. Na koji način možemo koristiti podatke: U onoj mjeri kojom je to dozvoljeno važećim zakonom kompanija TREBJESA može koristiti vaše podatke kako bi:
 • Vam slala administrativne podatke kao što su na primjer podaci o Lokacijama i promjenama naših odredaba, uslova i politika.
  • Jer ovi podaci mogu biti važni za vaše korišćenje Lokacija, možete odlučiti da ne želite da primate ove poruke;
 • Upravljala vašim nalogom na bilo kojoj od naših Lokacija, uključujući i naknadne programe, nagradne igre i takmičenja za koja se prijavljujete, uključujući i obavještavanje o rezultatima.
  • Napominjemo da neke promocije imaju dodatna pravila koja sadrže dodatne podatke o korišćenju i otkrivanju vaših Podataka;
 • Vam slala marketinške poruke i najnovije podatke o kompaniji TREBJESA za koje ste se prijavili, uključujući i podatke o novim proizvodima, događajima i promocijama (npr. poruke e-pošte, „push“ notifikacije, SMS i MMS poruke);
 • Vam dostavljala prilagođene ili namjenske reklame na osnovu Podataka koje smo prikupili uslijed vašeg korišćenja naših Lokacija i reklama, Podataka koje smo dobili od trećih strana ili kombinacije ovih izvora, uključujući i prethodne kupovine ili interesovanja;
 • Vam slala poruke e-pošte o transakcijama koje se odnose na kupovine na našim Lokacijama, uključujući potvrde porudžbine i poruke e-pošte da u kolicima za kupovinu ima zaboravljenih stavki;
 • Ispunila vašu porudžbinu i obradila vaše transakcije/uplate;
 • Pružila podršku kupcima i odgovorila na vaše upite i ispunila vaše zahtjeve;
 • Vam dozvolila interakciju ili postavljanje na našim stranicama na društvenim mrežama i blogovima, i svim sličnim platformama u koje odlučite da se uključite sa nama i ostalim kupcima. Napominjemo da svi podaci koje postavite ili otkrijete na ovim platformama postaju javni podaci i dostupni posjetiocima Lokacija i javnosti uopšte;
 • Vam omogućila da šaljete poruke prijatelju (samo starijima od minimalnog uzrasta kada je dozvoljeno konzumiranje alkohola) putem Lokacija. Koristeći ovu funkciju govorite nam da imate pravo na upotrebu i dostavljate nam kontakt podatke svog prijatelja.
 • Vršili marketinško istraživanje i analizu i u druge poslovne svrhe, za koje ste vi dali pristanak uključujući ali se ne ograničavajući na revizije, razvoj novih proizvoda, unapređenje naše komunikacije sa vama i našim Lokacijama, procjenu efektivnosti naših medijskih kupovina, utvrđivanje trendova i obrazaca koji se tiču saobraćaja/preuzimanja i utvrđivanja problema;
 • Personalizovala vaše iskustvo na našim Lokacijama, uključujući prikazivanje sadržaja na osnovu vaše lokacije, prethodnih kupovina, interesovanja, kao i Podataka koji su prikupljeni sa uređaja i Lokacija, samo kada vi to tražite;
 • Postupala u skladu i sprovodila propisane zakonske zahtjeve;
 • Odgovorila na zahtjeve državnih organa, i
 • Na drugi zakonom propisan način.
 • TEHNOLOGIJE ZA PRAĆENJE

 

 1. Kolačići i tehnologije za praćenje. Kompanija TREBJESA koristi „kolačiće”, „oznake”, „piksele”, „providne piksele” i druge slične tehnologije za praćenje na našim Lokacijama. Kolačić je tekstualni fajl koji se postavlja na vaš računar ili drugi mobilni uređaj kada pristupite Lokacijama ili internetu. Ove tehnologije omogućavaju kompaniji TREBJESA da prikuplja podatke o vašoj interakciji sa našim Lokacijama i reklamama. Primjeri podataka mogu da obuhvataju, ali se ne ograničavaju na: demografske podatke, vrstu pretraživača, IP adresu, pregledane strane, vršene aktivnosti i vrijeme vaše posjete. Vi u svakom trenutku možete da se odlučite da se odjavite sa određenih mehanizama za praćenje putem podešavanja na pretraživaču. Međutim, onemogućavanje tih funkcija vas može spriječiti da koristite određene funkcije ili da u potpunosti iskoristite naše ponude na Lokaciji.

 

Različite vrste kolačića se koriste za različite svrhe na našim Lokacijama, i oni su poznati kao: strogo neophodni kolačići, kolačići performansi i kolačići funkcionalnosti. Neke kolačiće može da postavlja treća strana da bi se dodala nova funkcija na našoj Lokaciji i oni su opisani u nastavku.

 

Strogo neophodni kolačići

Ovi kolačići su neophodni da se izvrši radnja koju ste zahtijevali, kao što je potvrda da ste se ulogovali. Ako spriječite ove kolačiće prilagođavajući podešavanja svog pretraživača, ne možemo da garantujemo kako će naše Lokacije raditi tokom vaše posjete.

 

Kolačići performansi

Ovi kolačići se koriste da unaprijede naše Lokacije, na primjer za potrebe analitike koja nam omogućava da vidimo na koji način se naša Lokacija koristiti i gdje se stvari mogu unaprediti. Ovi kolačići se koriste za prikupljanje Podataka o tome na koji način posjetioci koriste naše Lokacije. Podaci se prikupljaju u anonimnom formatu i obuhvataju broj posjetilaca, odakle posjetioci pristupaju Lokacijama i strane koje su posjećene.

 

Kolačići funkcionalnosti

Ovi kolačići unapređuju rad i funkcionalnosti naših Lokacija, često kao rezultat nečega što kao korisnik radite. Na primjer, možemo personalizovani naš sadržaj za vas ili zapamtiti vaše preferencije.

 

Kompanija TREBJESA, naši pouzdani dobavljači/pružaoci usluga i odobrene treće strane mogu takođe reklamirati naše proizvode na veb stranicama trećih strana. Veb stranice trećih strana mogu takođe da imaju kolačiće ili druge vrste sredstava za praćenje. Kompanija TREBJESA, naši pouzdani dobavljači/pružaoci usluga i odobrene treće strane nemaju kontrolu nad tehnologijama za praćenje koje se koriste na veb stranicama trećih strana. Zbog toga treba pažljivo da pročitate politiku privatnosti ovih trećih strana da biste razumjeli njihove aktivnosti praćenja, ako ih ima.

 

 1. Zahtjevi da se ne vrši praćenje. Mi ćemo automatski prikupljati kolačiće i druge podatke kada posjetite Lokaciju. Uslijed ovog automatskog prikupljanja mi trenutno ne prihvatamo pretraživače sa zahtjevima „da se ne vrši praćenje“. Trenutno učestvujemo u reklamnim mrežama trećih strana i koristimo kolačiće trećih strana na način koji je objašnjen u prethodnom tekstu,  kako bismo pratili vaše posjete na različitim veb lokacijama.

 

Za informacije o tome kako da se odjavite kako se vaši podaci ne bi prikupljali putem sredstava za praćenje, pogledajte odjeljak u nastavku „Izbor/Odjava“. 

 

 1. Onesposobljavanje kolačića na vašem pretraživaču. Možete da odbijete ili obrišete kolačiće na našim Lokacijama. Pogledajte uputstva za pomoć na vašem pretraživaču kako biste saznali više o kolačićima i drugim sredstvima za praćenje i na koji način da njima upravljate. Ako odaberete da odbijete ili obrišete kolačiće neke funkcije naših Lokacija mogu biti otežane. Ako koristite drugi računar ili promjenite pretraživač morate da ponovite postupak odbijanja ili brisanja kolačića. Više informacija o kolačićima, uključujući i način na koji treba da podesite svoj internet pretraživač kako biste odbili kolačiće možete pronaći na allaboutcookies.org.

 

 1. Praćenje reklama. Određena sredstva vam mogu omogućiti da ograničite praćenje reklama. Pogledajte postavke na svom računaru ili uređaju za više informacija o tome kako možete da isključite praćenje reklama.

 

 • TRANSAKCIJE

U nekim slučajevima možemo da koristimo servis za plaćanja treće strane za obradu kupovina koje se vrše putem Lokacija, uključujući ali se ne ograničavajući na sajtove za rezervacije i sajtove prodavnica za eTrgovinu/kupovinu, o čemu ćemo vas obavijestiti. U ovim slučajevima vaše Podatke može prikupljati ova treća strana a ne mi, i sa njima će se postupati u skladu sa politikom privatnosti te treće strane, a ne ovom Politikom privatnosti. Mi nemamo kontrolu niti smo odgovorni za način na koji ova treća strana koristi ili otkriva vaše Podatke.

 • DIJELJENJE VAŠIH PODATAKA/OTKRIVANJE TREĆIM STRANAMA

U nekim situacijama kompanija TREBJESA može određene Podatke staviti na raspolaganje trećim stranama  

Na primjer, kompanija TREBJESA može da dijeli informacije koje prikuplja o vama:

 • U skladu sa zakonom, u slučaju istrage ili sličnog pravnog postupka.
 • USLUGE KOJE SE ZASNIVAJU NA LOKACIJI

 

Kompanija TREBJESA može prikupljati informacije o fizičkoj lokaciji  vašeg uređaja koristeći npr. satelit, GPS, predajnike za mobilne telefone, tornjeve ili Wi-Fi signale. Kada date saglasnost možemo da koristimo fizičku lokaciju vašeg uređaja da bismo vam omogućili usluge i sadržaje koji su prilagođeni vašoj lokaciji, uključujući reklame. Mi takođe možemo da dijelimo fizičku lokaciju vašeg uređaja u kombinaciji sa podacima o tome koje reklame ste pogledali ili drugim podacima koje prikupljamo, sa našim marketinškim partnerima kako bismo omogućili da vam dostavljaju personalizovan sadržaj, uključujući i reklame i da analiziraju efikasnost reklamnih kampanja. U nekim situacijama vam može biti dozvoljeno da prihvatite ili odbijete te vrste upotrebe i/ili dijeljenja lokacije vašeg uređaja, ali ako odlučite da odbijete te upotrebe i/ili dijeljenje lokacije vašeg uređaja, mi i/ili naši marketinški partneri možda nećemo biti  u mogućnosti da vam šaljemo odgovarajuće personalizovane usluge i sadržaj. Ako ne date pristanak, ova lokacija se prikuplja anonimno u formi koja vas lično ne identifikuje. Na primjer, kada preuzmete Lokaciju TREBJESA (uključujući i mobilnu aplikaciju) na svoj uređaj, možete imati mogućnost da navedete da biste željeli da dijelite svoju lokaciju.

Informacije o odjavljivanju sa usluga koje se zasnivaju na lokaciji možete naći u Podešavanjima na svom uređaju.

 • BEZBJEDNOST I ČUVANJE PODATAKA

Bezbjednost, integritet i povjerljivost vaših Podataka su nam izuzetno važni. Kompanija TREBJESA koristi mjere administrativne, tehničke i fizičke zaštite Podatka koje imamo o vama i kako bi se oni koristili u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Međutim, budite svjesni da uprkos našim najboljim naporima ne postoje mjere zaštite koje su savršene i neprobojne. Ako imate razlog da vjerujete da vaši Podaci o ličnosti nisu bezbjedni obratite nam se odmah u skladu sa odjeljkom 15 u nastavku.

Kada postavljate sadržaje na društvenim mrežama ili drugim javnim platformama, Podaci koje dijelite su vidljivi drugim korisnicima i mogu ih čitati, prikupljati i koristiti drugi korisnici. Kompanija TREBJESA nije odgovorna za Podatke koje dobrovoljno dijelite ili postavljate na ovim platformama. Na primjer, ako na neku lokaciju društvenih medija postavite svoje ime i prezime, godine i adresu, ti Podaci su javni.

Mi ćemo vaše Podatke o ličnosti čuvati dok god je to u razumnoj mjeri neophodno za svrhe zbog kojih su prikupljeni i na način koji je opisan u ovom obavještenju. U nekim okolnostima vaše Podatke o ličnosti možemo čuvati tokom dužih vremenskih perioda, na primjer kada je to neophodno u skladu sa zakonskim, regulatornim obavezama.

 • MEĐUNARODNI KORISNICI

Podaci koje dostavljate ili koji se prikupljaju se mogu prenositi u skladu sa zakonom

Više informacija o načinu na koji prenosimo Podatke o ličnosti u skladu sa konkretnim zakonom EU o zaštiti podatka možete pronaći u odeljku o Dodatnim podacima za rezidente EU.

 • DRUŠTVENE MREŽE/OnlAJN ZAJEDNICE

Na određenim Lokacijama vam možemo omogućiti pristup onlajn zajednicama za dijeljenje Podataka u vidu poruka, fotografija i video materijala. Ove Podatke možete dijeliti samo sa osobama koje su starije od minimalne granice za konzumiranje alkohola u skladu sa propisima u pravnom sistemu iz kog pristupaju toj Lokaciji. Možemo vam takođe omogućiti da postavljate sadržaj sa nekih Lokacija na svom profilu na društvenim mrežama. Napominjemo da se će na sve sadržaje koje postavljate ili dijelite na toj Lokaciji primjenjivati politika privatnosti te društvene mreže. Takođe, kada postavljate ili dijelite sadržaje ili komunikaciju sa naših Lokacija sa bilo kojom društvenom mrežom treće strane, na taj način nam omogućavate da dijelimo Podatke sa tom društvenom mrežom treće strane.

Ne možemo da kontrolišemo politike ili uslove te treće društvene mreže. Na primjer, dijeljenje tih Podataka sa mrežom Facebook može značiti da moramo da iskoristimo kolačiće i/ili API-je da bismo omogućili komunikacije između naših Lokacija i Facebook-a. Ti Podaci koji se dijele putem kolačića i/ili API-ja onda postaju predmet Politike privatnosti Facebook-a koja se nalazi na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.  Kao rezultat ne možemo biti odgovorni za bilo koju upotrebu vaših Podataka ili sadržaja na društvenoj mreži treće strane, koju koristite na sopstveni rizik.

 • POVEZANE LOKACIJE

Naše Lokacije mogu sadržati linkove prema veb stranicama trećih strana ili aplikacijama koje ne kontroliše kompanija TREBJESA i na koje se ne primjenjuje ova Politika privatnosti. Ako dostavite Podatke bilo kojoj od ovih veb stranica, na vaše Podatke se primjenjuju njihove politike privatnosti. Podstičemo vas da pažljivo pročitate politike privatnosti svih veb stranica ili aplikacija koje posjetite. Mi nemamo kontrolu niti ovlašćenje nad lokacijama trećih strana i nismo odgovorni za bilo koje Podatke koje dostavite na toj lokaciji.

Napominjemo da ako nam dostavite Podatke putem društvenih medija ili ste aktivni na lokaciji društvene mreže koja je povezana sa našim Lokacijama, na taj način dajete pristanak da možemo koristiti vaše Podatke iz bilo kog razloga i na isti način kao da ste ih dostavili direktno preko Lokacije.

 • DODATNI PODACI

Naše Lokacije mogu imati interaktivne programe koji omogućavaju određene usluge druge kompanije, kao što je „lajkovanje“ ili dijeljenje sadržaja, koji se često nazivaju „vidžeti“. Možete imati priliku da dostavite Podatke kao što su vaša adresa e-pošte za prikupljanje putem vidžeta. Vidžet takođe može koristiti kolačiće i/ili prikupljati podatke o korišćenju. Na podatke koji se prikupljaju putem vidžeta se primjenjuje politika privatnosti kompanije koja ga je kreirala.

 • UPITI O PRIVATNOSTI, ISPRAVLJANJE VAŠIH PODTAKA I IZBOR/PRIJAVA-ODAJAVA

 

 1. Upiti u vezi sa privatnošću

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi sa ovom Politikom privatnosti, ili ako biste željeli da pregledate, ažurirate, ispravite ili uklonite bilo koje Podatke o ličnosti iz naše evidencije, obratite nam se koristeći podatke koji su dati u nastavku. Kada primimo vaš zahtjev za uklanjanje, mi ćemo ukloniti vaše Podatke o ličnosti iz naših evidencija osim ukoliko nemamo određenu zakonsku obavezu da čuvamo vaše Podatke o ličnosti.

Industrija piva i sokova „Trebjesa“  d. o. o. Nikšić

Njegoševa br. 18,

81402 Nikšić, Crna Gora

E-pošta: pivara.trebjesa@molsoncoors.com

Napominjemo da komunikacija elektronskom poštom nije uvijek bezbjedna, tako da savjetujemo da nam u porukama e-pošte ne šaljete osjetljive podatke, uključujući podatke o kreditnoj kartici.

Mi ćemo se truditi da na vaše zahtjeve odgovorimo u najkraćem mogućem roku u skladu sa zakonom.

 1. Ažuriranja adresa e-pošte

Ako želite da vaša adresa e-pošte bude uklonjena iz naših evidencija pratite uputstva za odjavu koja se nalaze u porukama e-pošte koje od nas dobijate i pratite postupak koji je opisan u pododjeljku A u prethodnom dijelu ovog teksta.

 1. Ažuriranja podataka u vezi sa mobilnim marketingom (SMS i MMS)

Ako odaberete da budete na spisku za mobilni marketing, imajte na umu da obično postoje troškovi poruka i prenosa podataka u vezi sa prijemom SMS (tekstualnih) ili MMS (multimedijalnih) poruka. Oni će se razlikovati u zavisnosti od mobilnog operatera i paketa. Trebalo bi da sa svojim mobilnim operaterom provjerite koji su troškovi prije nego što se prijavite za prijem ažuriranja putem mobilnog uređaja. Ako biste željeli da prestanete da dobijate poruke od nas na mobilni uređaj, na poruku pošaljete odgovor „STOP” (ili drugu vrstu poruke ako je to potrebno). Možete takođe da se obratite mobilnom operateru za dodatne informacije o prijemu ili prestanku prijema poruka na mobilni uređaj.

 1. Lokacijske usluge

Ako ste prethodno odabrali da nam vaš računar ili mobilni uređaj šalje podatke o lokaciji, možda možete imati mogućnost da se odjavite i spriječite nas da dalje pristupamo tim podacima tako što ćete promijeniti postavke na svom računaru ili mobilnom uređaju ili tako što ćete obrisati aplikaciju.

 1. „Push“ notifikacije

Ako želite da onemogućite „push“ notifikacije na svom mobilnom uređaju pogledajte podešavanja na mobilnom uređaju.

 1. Analitika trećih strana
  1. Google Analytics: Za više podataka o tome kako se odjaviti kako ne bismo koristili Google Analytics ili kako ne bismo koristili njegove reklamne funkcije posjetite https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i http://www.google.com/safetycenter/tools/#manage-your-ads-preferences,
  2. Quantcast: Više informacija i uputstvo kako da se odjavite sa Quantcast, možete pronaći na njihovom sajtu https://www.quantcast.com/opt-out.

 

 

 

 • IZMJENE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Vaše korišćenje Lokacija i dalje korišćenje Lokacija nakon izmjena ove Politike privatnosti znači da se slažete sa odredbama i uslovima Politike privatnosti. Ako se ne slažete sa uslovima ove Politike privatnosti nemojte koristiti Lokaciju niti nam dostavljati Podatke. 

S vremena na vrijeme možemo ažurirati ovu Politiku privatnosti postavljanjem izmjena ili dopuna na ovoj stranici, pa vas ohrabrujemo da periodično pregledate ovu Politiku privatnosti.

 

Preduzimamo sljedeća dva koraka kako biste bili u toku sa svim izmjenama: (i) na vrhu navodimo datum kada je Politika privatnosti posljednji put ažurirana; (ii) kada vršimo materijalnu izmjenu Politike privatnosti postavljamo vidljivu objavu o tim izmjenama na naslovnoj strani Lokacije pored linka ka ovoj Politici privatnosti ili šaljemo poruku e-pošte  svim korisnicima čije Podatke o ličnosti kompanija TREBJESA (ili odgovarajuća poslovna jedinica) ima. Vaše korišćenje Lokacije nakon objavljivanja revidirane Politike privatnosti će se smatrati prihvatanjem revidirane politike pa preporučujemo da periodično pregledate Politiku privatnosti.