Zaštita životne sredine

Svjesni da svakodnevnim poslovanjem utičemo na životnu sredinu, njena revitalizacija i maksimalno smanjenje negativnih uticaja neizostavni su dio svake inicijative i aktivnosti Pivare „Trebjesa“. Nastojimo da kreiramo zdravije okruženje i da naš ekološki otisak bude usmjeren na očuvanje resursa kao što su vode, zemljište ili vazduh. Zaštita životne sredine je moralni imperativ koji je nužno vezan sa postojanjem zdrave okoline za naredne generacije – a taj ključ je u rukama svih nas.