Odgovorno konzumiranje alkohola

ODGOVORNO KONZUMIRANJE ALKOHOLA

Kao vodeći proizvođač piva na domaćem tržištu, Pivara „Trebjesa“ ima jasno postavljenu strategiju poslovanja u skladu s načelima održivog razvoja. Naš je cilj da budemo najbolji u stvaranju dugoročnih veza sa potrošačima gradeći robne marke i iskustva koja spajaju ljude, svjesni svoje odgovornosti u zajednici u kojoj djelujemo.

Prepoznavši korporativnu društvenu odgovornost kao instrument pozitivne promjene u poslovanju, Pivara „Trebjesa“ svoju djelatnost temelji na ekonomskim, socijalnim i ekološkim načelima, svrstavajući otvoreni i pošteni odnos prema društvenoj zajednici u najviše prioritete.

Šta je odgovorno konzumiranje alkohola?

Konzumacija piva može biti potpuno usklađena sa zdravim životnim navikama. Odgovorna konzumacija znači izbjegavanje pretjerane konzumacije i konzumacije u neprikladnim situacijama. Konzumacija alkohola čak i u malim količinama  može uticati na sposobnost rasuđivanja i motoričke sposobnosti i zbog toga nije preporučljivo piti ukoliko namjeravate voziti. Nijedna druga aktivnost koja zahtijeva određeni nivo rasuđivanja i motoričkih sposobnosti, naročito ako je potencijalno opasna, ne smije se kombinovati s konzumacijom alkohola. Kako bi bile sigurne i zaštitile zdravlje svoje djece, preporuka trudnicama je da apstiniraju od alkohola. Alkohol i većina lijekova takođe se ne smiju miješati.

Šta je umjerena konzumacija alkohola?

Pretjeranu konzumaciju treba izbjegavati, čak i u pojedinačnim situacijama. Nadamo se da naši po-trošači biraju naše pivo zbog njegovog izvrsnog ukusa, a ne kao brz način gubitka kontrole. Postoje ograničenja koliko je alkohola u jednom navratu dobro za pojedinca. Koliko je tačno alkohola zdravo piti, zavisi od pola i težine osobe, kao i od drugih okolnosti poput brzine ispijanja ili kombinacije alkohola s hranom. Medicinski svijet savjetuje ženama da ne piju više od dva pića na dan, a muškarcima tri pića na dan, a zatim da barem dva dana u nedjelji  uopšte ne piju.

Zašto Pivara „Trebjesa“ podstiče umjerenu konzumaciju?

Pivara „Trebjesa“ podstiče umjerenu konzumaciju zato što je svjesna svoje odgovornosti prema društvu. Takođe, znamo da nam nije u dugoročnom interesu da naši potrošači zloupotrebljavaju naša piva. U našem je interesu da nam potrošači vjeruju i da pomognemo u osiguranju njihove dobrobiti. Draže nam je da naši potrošači odgovorno konzumiraju naše proizvode češće, nego da ih zloupo-trebljavaju u pojedinačnim prilikama.

Koji je stav Pivare o vožnji u alkoholisanom stanju?

Znamo da kombinacija vožnje i alkohola može biti vrlo opasna jer se sposobnosti vozača smanjuju. Naše je stav da nije sigurno voziti i konzumirati alkohol.

Na osnovu Crnogorskog Zakona o bezbjednosti saobracaja na putevima, maksimalna dozvoljena količina alkohola u krvi vozača je 0,3 promila.

Koji je stav Pivare „Trebjesa“ o starosnoj granici za konzumaciju alkohola?

Pivara „Trebjesa“ podržava inicijative postavljanja zakonskih starosnih granica za konzumaciju/prodaju alkohola.

Pridržava li se Pivara „Trebjesa“ samoregulacije reklamiranja?

Kao odgovorni pivar, želimo naglasiti da je naša komunikacija prema potrošačima iznesena na način koji ne podstiče, niti odobrava neodgovornu konzumaciju alkohola. Naš Kodeks komercijalnih komunikacija propisuje pravila koja nam pomažu da se ona odvija isključivo po ujednačenim standardima za cijelu kompaniju. Svaki put kada se oformi novi koncept marketinga ili reklamiranja, on mora proći unutr