19.02.2020.

Recikliramo oko 50 odsto otpada!

Februar 2020 – Pivara „Trebjesa“ reciklira oko 50 odsto ukupnog otpada koji stvara kroz svoje poslovne procese, što nas čini jednom od kompanija sa najvećim stepenom reciklaže u Crnoj Gori.

Težimo ka tome da procenat reciklaže bude još veći, što je u skladu i sa dugoročnim ciljem korporacije kojoj pripadamo, Molson Coors, a to je da u narednim godinama uspijemo otpad koji ide na deponiju da svedemo na minimum.

Reciklaža polovine generisanog otpada samo je jedan od mjerljivih rezultata Pivare „Trebjesa“ u ovoj oblasti. Izgradili smo i sopstveni pogon za prečišćavanje otpadnih voda i redovnim kontrolama pratimo kvalitet tih voda i vazduha, koji su do sada uvijek bili u dozvoljenim granicama. Bavimo se i tretmanom mulja koji nastaje radom postrojenja, a ovaj mulj transportuje se do trenutno najbliže spalionice otpada, u Beču.

Stakleni otpad takođe se reciklira izvan granica naše zemlje.

Pivara „Trebjesa“ aktivna je i u prevenciji stvaranja otpada, kao i kontinuiranoj edukaciji građana o temama iz oblasti zaštite životne sredine. Kroz konkurs za ekološke nevladine organizacije, svake godine ulažemo po 10 hiljada eura u rješenje konkretnih ekoloških izazova.

Kampanjom „Rock & Recycle“ na najvećim muzičkim festivalima, Sea Dance, Lake Fest i Bedem Fest, animiramo desetine hiljada posjetilaca da otpad odlože na pravim mjestima, a od prikupljenih plastičnih čaša umjetnici prave skulpture koje su takođe u službi promocije reciklaže.