23.07.2014.

Rock i reciklaža na Lake Festu

Pivara “Trebjesa” u saradnji sa Ekološkim pokretom “Ozon” i ReCan fondacijom i ove godine organizovaće nekoliko ekoloških akcija na festivalu Lake Fest, s ciljem očuvanja čistijeg festivalskog prostora i širenja ekološke niti na sve posjetioce.

Ekološke akcije su dio kampanje „Rock and Recycle“ i izdvajaju ovaj festival u odnosu na sve druge manifestacije, jer Lake Fest, pored odličnog provoda, nudi i dodatnu vrijednost u vidu novih znanja o reciklaži i selektivnom odlaganju otpada, te koristima od njih za zajednicu i društvo.

Posjetioce Lake Fest-a očekuju skupljanje plastičnih čaša, presovanje aluminijumskih limenki, ali i brojna mjesta za selektivno odlaganje otpada. Za najvrijednije su spremljene i nagrade – „Rock and Recycle“ majice i kompleti karata za Lake Fest 2015.

Sav prikupljeni ambalažni otpad u sklopu pomenutih akcija, biće shodno Zakonu o upravljanju otpadom, predat ovlašćenom recikleru, a u tom segmentu logitičku podršku je pružio operater Recomont D.O.O.