09.10.2012.

“Trebjesa” podržala projekat zaštite nikšićkih rijeka

NVO sektor potvrdio ulogu pravog ekološkog partnera

Projekat Društva mladih ekologa (DME) pod nazivom “Za ljepši Nikšić” pobijedio je na drugom konkursu Pivare “Trebjesa” kao najbolji ekološki projekat, u čiju će realizaciju ova kompanija usmjeriti 10.000 eura.

Na drugi po redu konkurs Pivare pristiglo je šest projekata, a za najbolji među njima glasali su direktori Fonda za aktivno građanstvo (FAKT) i Ekološkog pokreta “Ozon”, Anica-Maja Boljević i Aleksandar Perović i dva predstavnika “Trebjese”. Ocjenjivane su sljedeće komponente projekta: aktuelnost i kvalitet, stručnost koordinatora i ključnih lica, broj ciljnih grupa i način uključivanja, kao i saradnja u realizaciji projekta sa drugim subjektima.

Koordinator programa filantropije u FAKT-u Anto Janković podsjetio je da ova organizacija već četiri godine, u saradnji sa svojim partnerima, aktivno radi na promociji filantropije u Crnoj Gori.

On je rekao da Pivaru “Trebjesa” od drugih kompanija razlikuje upravo dugogodišnja podrška lokalnoj zajednici, što je najbolje i pokazala odlučivši se da već drugu godinu na organizovan način usmjeri sredstva u rješavanje konkretnih ekoloških problema sa kojima se Opština Nikšić suočava. “Ovaj projekat pokazatelj je i namjere Trebjese da pruži podršku civilnom sektoru, dajući mu jasnu poruku da za dobre građanske inicijative, koje se bave riješavanjem konkretnih problema ljudi u zajednici, uvijek ima sredstava”.

Ispred Društva mladih ekologa prisutne je pozdravio direktor Miodrag Karadžić, koji je saopštio da će pobjednički projekat biti usmjeren na poboljšanje stanja vodnih resursa u skladu sa principima održivog razvoja, odnosno zaštitu nikšićkih rijeka Gračanice, Zete i Bistrice, koje su trenutno najugroženija područja u Nikšiću u pogledu nelegalnog odlaganja otpada.

Kroz aktivnosti na projektu “Za ljepši Nikšić” planirano je čišćenje rječnih korita koja su na više mjesta pretvorena u divlje deponije, te jačanje ekološke svijesti javnosti kroz promotivne i edukativne kampanje. Projektom je predvidjeno i oplemenjivanje park šume Trebjesa.