25.12.2018.

Pivara pomogla sedam domova zdravlja u 2018. godini

Dom zdravlja Nikšić dobio je vrijednu donaciju Pivare „Trebjesa“. U skladu sa iskazanim potrebama Doma zdravlja, donirali smo opremu za rad Centra za djecu sa posebnim potrebama, koji više od dvije godine funkcioniše u sklopu ove zdravstvene ustanove.

Zahvaljujući donaciji nabavljeni su neki od najsavremenijih testova, čime je ojačana dijagnostika. Testovima će se procjenjivati govorno-jezički razvoj i razvoj komunikacije kod djece, posebno razumijevanje, razvoj rječnika i gramatike, psihomotorni razvoj djece od rođenja do 8. godine, zatim intelektualni razvoj, emocionalna stabilnost djece predškolskog uzrasta, minimalne cerebralne disfunkcije, kao i depresivnost kod djece i adolescenata.

Donacija nikšićkom Domu zdravlja poslednja je u nizu od sedam donacija Pivare „Trebjesa“ za crnogorske domove zdravlja u ovoj godini. Ukupno, kroz ovih sedam donacija, Pivara „Trebjesa“ u domove zdravlja uložila oko 21 hiljadu eura.